::   Visi

SJK(T)LADANG CHERSONESE AKAN MENJADI SEKOLAH TAMIL TERBAIK DALAM  DAERAH KERIAN PADA 2007.

Kecemerlangan kurikulum.

Kecemerlangan ko-kurikulum.

Kecemerlangan Sahsiah.

Kecemerlangan 3K

    Keselamatan

    Kecerian

    Kebersihan

î  PIAGAM SJK(T) LADANG CHERSONESE

 KAMI WARGA PENDIDIK SJK(T) LADANG CHERSONESE, BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN

SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:

1.Mengendalikan Pengajaran Dan Pembelajaran mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

2. Menyediakan Buku Reod Mengajar setiap hari sebelum P&P pada hari tersebut.

 3. Mengikut Jadual Waktu pengajaran seperti yang telah ditetapkan.

 4. Menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar—pelajar sepanjang waktu persekolahan.

 5. Mengadakan hubungan yang baik dengan ibubapa dan masyarakat setempat

 

î MISI

 KAMI WARGA SJK(T) LADANG CHERSONESE KE ARAH MEREALISASIKAN HASRAT VISI DENGAN :

 1. Memastikan pentadbiran yang tulus.

 2. Memastikan proses P&P yang berkualiti.

 3. Memastikan 3K yang cemerlang.

 4. Sentiasa berpandukan konsep Perak Gemilang dengan menghayati 10 cabaran yang jadi penggerak.
 
Free Web Hosting